Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
22

Blauwe Kaart

 • Corona en de informatieplicht van de werkgever

  Wie als kennismigrant of Blue Card houder in Nederland verblijft, is afhankelijk van zijn of haar werkgever. Die treedt namelijk als referent op en is verantwoordelijk voor het verblijf van de betreffende medewerker.

 • Europese Blauwe Kaart

  De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs-- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie (derdelanders).

  De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) en bestaat naast het nationale programma voor kennismigranten.

  Voorwaarden

  Wanneer een hooggekwalificeerde expat met een niet-EU-nationaliteit een baan vindt bij een Nederlandse werkgever, kan een Blauwe Kaart een geschikte vergunning zijn.

  De werkgever hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND.

  Mobiliteit

  Na 18 maanden werken in een EU-lidstaat mag de houder van een Blauwe Kaart in een andere lidstaat gaan werken, mits aan de voorwaarden in die lidstaat wordt voldaan.

  Iedere lidstaat heeft zijn eigen voorwaarden voor het verlenen van een Blauwe Kaart. Zo geldt in iedere lidstaat een ander drempelloon, gebaseerd op tenminste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris.

  De expat moet in de lidstaat van volgende bestemming opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen, maar visumplichtige vreemdelingen hoeven niet opnieuw een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) aan te vragen. De lidstaat van volgende bestemming beoordeelt of aan alle voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

  Mobiliteit in deze zin is alleen mogelijk van en naar lidstaten die de Blauwe Kaart richtlijn toepassen. Dit is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

  Geldigheidsduur

  De Blauwe Kaart is geldig voor de duur van het contract, met een minimum geldigheidsduur van een jaar en een maximum geldigheidsduur van 4 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

  De Blauwekaarthouder mag alleen werken voor de werkgever waarbij de vergunning is aangevraagd. 

  Echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen krijgen een verblijfsvergunning om bij de Blauwe kaarthouder te wonen met vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

  De Blauwe Kaart wordt weinig aangevraagd in Nederland en andere EU-lidstaten. De strenge voorwaarden, waaronder diploma-eisen en een hoge salarisdrempel, zijn voor werkgevers niet aantrekkelijk. In Nederland maken werkgevers meestal gebruik van de kennismigrantenregeling.

  Voor meer informatie over de Blauwe Kaart kunt u contact opnemen met Marcel Reurs or Bram van Melle.

 • Geen boetes meer voor te laat uitbetalen Blauwe Kaarthouder

  De rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 20 maart 2019 bepaald dat voor de werkgever van een Blauwe Kaarthouder géén afzonderlijke verplichting bestaat tot het maandelijks uitbetalen van het salaris op een bankrekening op naam van die Blauwe Kaarthouder. Uitsluitend het looncriterium is daarmee bepalend voor de vraag of aan de voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

 • Introductie: Werken in Nederland

  Wanneer iemand van buiten de EU (derdelander) in Nederland wil komen werken kan dat als kennismigrant, met een Europese Blauwe Kaart of met een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Als er sprake is van een concernoverplaatsing, een intra-company transfer (ICT), is wellicht de Europese ICT-Richtlijn van toepassing. Ook zijn er bijzondere regels voor detachering binnen Europa (grensoverschrijdende dienstverlening). 

  Hieronder besteden we kort aandacht aan elke soort vergunning, met steeds een verwijzing naar meer informatie. 

  [wordt vervolgd onder de tabel] 

  Vergelijkingstabel kennismigrantenregeling, Blauwe Kaart, ICT EU en ICT nationaal

   

  kennismigranten-
  regeling
  blauwekaart-
  regeling
  ICT EU
  ICT nationaal

  functie

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist

  leidinggevend, specialist of trainee als in Richtlijn 2014/66

  leidinggevend, specialist

  looncriterium

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  zie hier de huidige bedragen

  salaris marktconform?

  ja

  gefixeerd in looncriterium

  ja

  ja

  beslistermijn

  2 weken voor erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  2 weken voor erkend referent, max. 90 dagen voor niet-erkend referent

  3-5 weken werkvergunning, 90 dagen verblijfsvergunning

  detachering of lokaal contract?

  lokaal

  lokaal

  werknemer blijft in dienst bij buitenlandse werkgever

  beide mogelijk, aanstelling aantoonbaar tijdelijk

  beslissing in buitenland afwachten?

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  als visum is vereist

  opleidingsniveau

  HBO-universitair

  HBO-universitair van tenminste 3 jaar

  voor trainee: mastergraad

  HBO-universitair

  mogen gezinsleden werken?

  ja

  ja

  ja

  werkvergunning (ongetoetst) vereist

  geldigheidsduur

  duur van contract, maximaal 5 jaar

  duur van contract: minimaal 1, maximaal 4 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  duur van de overplaatsing: maximaal 3 jaar

  verlenging mogelijk

  ja, onbeperkt

  ja, onbeperkt

  nee, 6 maanden verplichte wachttijd na 3 jaar EU-ICT arbeid*

  ja, mits arbeid tijdelijk blijft

  permanent verblijf mogelijk?

  ja

  ja

  ja - maar alleen op basis van nationaal beleid

  nee

  mobiliteit in EU?

  nee

  ja, na 18 maanden

  ja

  nee

  * Er zijn opties om in Nederland te blijven door een wijziging van immigratiecategorie.

   

   

  Onze dienstverlening

  Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Arbeidsmigratie naar Nederland en binnen Europa zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

  Wij adviseren over de juiste aanvraag, verzorgen werkvergunningen en adviseren over de verplichtingen die aan deze vergunningen gekoppeld zijn. Ook wanneer het fout is gegaan, kunt u bij ons terecht.

  Neem voor meer informatie of advies contact op met Marcel Reurs of Bram van Melle.

   

 • Looncriteria

  Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het algemeen wettelijk minimumloon. Bovendien zijn er specifieke loondrempels voor kennismigranten, blauwe kaarthouders, pas afgestudeerden en sleutelpersoneel bij concern-overplaatsingen.

  Dit zijn de bedragen voor 2022. Het betreft steeds het brutosalaris per maand, exclusief 8% vakantietoeslag.

   

 • Looncriteria voor kennismigranten 2021

  De nieuwe looncriteria voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

 • Looncriteria voor kennismigranten 2022

  De nieuwe looncriteria voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

 • Verblijf als chiropractor

  Het beroep van chiropractor is in Nederland relatief nieuw. Het is op het moment niet eens mogelijk een opleiding tot chiropractor te volgen in Nederland. In landen als Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië is de opleiding wel erkend.

  Chiropractiepraktijken hebben dan ook vaak medewerkers van buiten de Europese Unie in dienst. De opties die er zijn om dat te regelen en de voor- en nadelen ervan, bespreek ik hierna.