Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blog
nieuws

Dinsdag 3 oktober 2017 was een spannende dag voor veel toekomstige Nederlanders in het buitenland. De Eerste Kamer stemde namelijk op die dag over het wetsvoorstel waarmee de mogelijkheid om vanuit het buitenland te naturaliseren zou komen te vervallen. Met het wetsvoorstel zou tevens de naturalisatietermijn van 5 naar 7 jaar worden verlengd. Tot vreugde van velen werd er in de Eerste Kamer geen meerderheid behaald en werd het wetsvoorstel naar de prullenbak verwezen.

Alhoewel terecht voornamelijk wordt stilgestaan bij 2 nadelige gevolgen die met de verwerping van het wetsvoorstel zijn komen te vervallen, zijn er ook 2 positieve aspecten van het wetsvoorstel gesneuveld, aangezien de Eerste Kamer het wetsvoorstel slechts in zijn geheel kon goedkeuren of verwerpen.

Zodoende wordt de automatische verliestermijn nu niet verlengd van 10 naar 15 jaar en komt er geen optiemogelijkheid om na automatisch verlies op grond van het verstrijken van deze termijn het Nederlanderschap terug te krijgen.

Daarnaast dreigt met de verwerping van het wetsvoorstel ook een praktisch struikelblok naar de achtergrond te verdwijnen.

Veel mensen wilden in de weken voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op de valreep nog een naturalisatieverzoek indienen. Zij wendden zich tot Nederlandse ambassades verspreid over de wereld om zich aan te melden voor het inburgeringsexamen. Het inburgeringsexamen in het buitenland bestaat uit 1 centraal examen dat, met vragen via computer en telefoon, op speciale laptops van DUO wordt afgenomen. De mensen die het examen nog vóór de behandeling van het wetsvoorstel wilden afleggen, verkeerden in tergende onzekerheid omdat hun niet kon worden verteld wanneer een DUO-laptop beschikbaar zou komen.

In een enkel geval werd iemand zelfs afgeraden zich überhaupt aan te melden voor het examen omdat enkele voorgangers al maanden aan het wachten waren en er nog steeds geen zicht was op een laptop.

Na contact met de IND, DUO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken kwam de oorzaak van de vaagheid en traagheid boven water. Wereldwijd zijn er slechts 6 laptops van DUO beschikbaar! Deze laptops reizen per diplomatieke post over de hele wereld en op geen enkel moment kan met zekerheid worden gezegd waar de laptops zich bevinden of wanneer ze beschikbaar zullen zijn bij een bepaalde ambassade. In een tijd waarin men digitaal een verblijfsvergunning kan aanvragen en er digitaal wordt geprocedeerd, hoort een systeem waarin een paar laptops met de post worden rondgestuurd natuurlijk niet thuis.

Aandacht voor dit achterhaalde systeem dreigt nu te verdwijnen, omdat de onmiddellijke urgentie om te naturaliseren vanuit het buitenland bij veel mensen na de verwerping van het wetsvoorstel is afgenomen. Het laptop systeem zal echter blijven zorgen voor lange wachttijden en onduidelijkheid bij toekomstige naturalisatieaanvragen vanuit het buitenland.

In de tussentijd is er een nieuwe regering gevormd en is het regeerakkoord gepresenteerd. Afschaffing van de mogelijkheid om te naturaliseren vanuit het buitenland en verlenging van de naturalisatietermijn lijkt geen prioriteit meer te zijn voor de nieuwe regering. In plaats daarvan liggen er enkele wetsvoorstellen op de plank ‘ter modernisering van het nationaliteitsrecht’. Of modernisering van het archaïsche systeem met 6 laptops hierin is inbegrepen, staat nog te bezien.

Het nationaliteitsteam van Everaert Advocaten Immigration Lawyers

 

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring