Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blog
nieuws

Sinds 1892 is de termijn waarna nieuwelingen in Nederland kunnen naturaliseren 5 jaar1. Dat is dus al 125 jaar het geval. Hoe je dan als Staatssecretaris kunt volhouden dat een termijn van 5 jaar even arbitrair is als een termijn van 7 jaar ontgaat mij. Temeer omdat ik niet inzie welk probleem er wordt opgelost met een termijn van 7 jaar. Bovendien moet ook wijziging van een arbitraire termijn wel overtuigend worden gemotiveerd. Gedurende bijna 4 jaar (zo lang was dit wetsvoorstel in behandeling) was het argument dat een langere termijn de integratie zou bevorderen en zou borgen dat iemand daadwerkelijke binding heeft met de samenleving van de landen van het Koninkrijk2. Dit argument kwam voort uit een gevoelen van de Staatssecretaris. Daartegenover stonden overtuigend kritische aantekeningen van de ACVZ, VNG en de Afdeling advisering Raad van State waaruit blijkt dat een verlenging van de naturalisatietermijn soms juist vertragend kan werken op integratie3 waardoor groepen nieuwkomers langer aan de kant blijven staan in plaats van sneller mee te doen in onze samenleving.

Buitenland naturalisatie

Het is ironisch dat het wetsvoorstel uiteindelijk in de Eerste Kamer over een heel ander onderwerp in de wetswijziging is gestruikeld. Voor echtgenoten van Nederlanders introduceerde het wetsvoorstel een nieuwe eis: 3 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Daardoor zou een einde komen aan naturalisatie vanuit het buitenland. Hiertegen heeft een grote groep Nederlandse expats verweer aangetekend waardoor de weegschaal naar de kant van de tegenstemmers doorsloeg. Ook hier is mij niet duidelijk welk probleem er opgelost wordt door buitenland naturalisaties niet langer toe te staan. Waarom zou je in het buitenland geen band met Nederland op kunnen bouwen zodanig dat je voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie? Bovendien is het zeer nadelig voor Nederlandse expats die met hun internationaal samengestelde gezin naar Nederland wensen terug te keren.

Paspoort verlengen

Nederlanders in het buitenland, let wel op dat u zeer tijdig begint met het verlengen van uw Nederlandse paspoort. Sinds 9 maart 2014 is dit 10 jaar geldig. Deze termijn valt samen met de automatische verliestermijn van het Nederlanderschap voor mensen die nog een andere nationaliteit hebben en buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie wonen. Binnen 10 jaar moet een nieuw Nederlands paspoort aan je zijn uitgereikt, anders verlies je zomaar je Nederlandse nationaliteit. Ga dus niet op de dag dat je paspoort verloopt naar de Nederlandse ambassade want dan ben je helaas te laat en geen Nederlander meer! Zorg dat je de verleningsprocedure tijdig begint en vraag desnoods bij de Nederlandse ambassade om een Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap. Afgifte van die verklaring zorgt ook dat je je Nederlandse nationaliteit behoudt en is ook 10 jaar geldig.

Nederlandse nationaliteit verloren

De nationale ombudsman riep de regering in 2016 op om een spijtoptantenregeling in het leven te roepen voor mensen die onbewust en ongewild hun Nederlandse paspoort waren kwijtgeraakt, of dat nou kwam door tienjarig verblijf in het buitenland of door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit. De Staatssecretaris kwam alleen met een karige herstelmogelijkheid voor personen die na 1 april 2013 hun Nederlandse paspoort waren kwijtgeraakt door langdurig verblijf in het buitenland. Deze regeling voldeed bij lange na niet aan de aanbevelingen van de ombudsman in zijn rapport van mei 2016 “En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt”.(rapport downloaden)

Nieuw wetsvoorstel

Laten we hopen dat de prejudiciële vragen die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in april dit jaar heeft gesteld spoedig in het voordeel van de (ex)Nederlanders in het buitenland worden beslecht. Laten we ook hopen dat de tijd rijp is voor het baanbrekende wetsvoorstel dat D66 en de PvdA op 16 december 2016 hebben ingediend en dat beoogt het Nederlandse nationaliteitsrecht te moderniseren waarmee een einde komt aan het verbod op dubbele nationaliteit. Daarbij acht ik het noodzakelijk om in overgangsrecht een ruime spijtoptantenregeling op te nemen voor iedere ex-Nederlander die in het verleden onbewust en ongewild het Nederlanderschap heeft verloren door langdurig verblijf buiten Nederland of door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit.

Ik blijf dit onderwerp op de voet volgen en zal juichen als er vorderingen worden geboekt met de modernisering van onze nationaliteitswetgeving, met name op het vlak van dubbele nationaliteit, automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit en een spijtoptantenregeling. Ik zal daarentegen alarm slaan als opnieuw gevoelens van een Staatssecretaris een wetswijziging door het parlement dreigen te loodsen.

Hermie de Voer
Advocaat bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers

1 Zie artikel 3 Wet op het Nederlanderschap en Ingezetenschap.
2 Memorie van Toelichting, Tweede Kamer, 2013-2014, 33 852 (R2023), nr. 3, p. 4.
3 ACVZ, Advies voorstel van Rijkswet inzake de verlenging van naturalisatietermijnen en de uitbreiding van de openbare ordetoets voor minderjarigen, van 23 mei 2013, p.2.

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring