Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blog
nieuws

Ruim 500 mensen hebben bij de Nationale Ombudsman geklaagd over het verlies van hun Nederlandse nationaliteit. Op basis van hun verhalen is de ombudsman onderzoek gaan doen en tot de conclusie gekomen dat het schort aan adequate informatievoorziening door de Nederlandse overheid over het Nederlandse nationaliteitsrecht. Wat gaat de Nederlandse overheid doen met al deze oud-Nederlanders die hun beklag bij de Nationale Ombudsman hebben gedaan over het ongewilde en onbewuste verlies van het Nederlanderschap?

De redenen van verlies zijn grofweg in drie categorieën onder te verdelen: zij die door vrijwillige aanname van een andere nationaliteit geen Nederlander meer zijn; degenen die niet binnen tien jaar nadat zij hun laatste paspoort hebben gekregen een nieuw Nederlands paspoort hebben aangevraagd; en een overige categorie van gedupeerden die strikt genomen onder de eerste categorie valt maar ondanks verkrijging van een andere nationaliteit en dus verlies van het Nederlanderschap, soms nog tientallen jaren elke vijf jaar een nieuw Nederlands paspoort verstrekt heeft gekregen en in de veronderstelling leefde Nederlander te zijn.

Op 8 juni 2016 werd in de Tweede Kamer de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (wetsvoorstel 33852 ) besproken, waar het rapport van de Nationale Ombudsman ter sprake kwam. Dijkhoff zei toe een aparte reactie op dit rapport te zullen geven. In een brief aan de Kamer op 13 juni 2016 komt hij enkele gedupeerden uit het ombudsmanonderzoek al een beetje tegemoet.

Hij omarmt het voorstel een optiemogelijkheid te creëren voor mensen die door de tienjarige verliestermijn hun Nederlanderschap zijn verloren ná 1 april 2013 en vóór de inwerkingtreding van het aanhangige wetsvoorstel. Van deze optiemogelijkheid zal gedurende een jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wet gebruik kunnen worden gemaakt. Een mooie kans voor diegenen die bijvoorbeeld vóór 1 april 2013 een nieuw Nederlands paspoort hebben aangevraagd maar dit niet voor die datum verstrekt hebben gekregen en dus per 1 april 2013 volautomatisch hun Nederlandse nationaliteit en daarmee ook hun burgerschap van de Europese Unie kwijt zijn. Nu is te hopen dat deze optiemogelijkheid breeduit door de Nederlandse overheid wordt gepubliceerd zodat iedereen er van op de hoogte is en er gebruik van kan maken!

Het is jammer dat Dijkhoff de kans voorbij laat gaan om de conclusies en aanbevelingen uit het ombudsmanrapport integraal over te nemen en direct mee te nemen in de grootschalige wetswijziging die met wetsvoorstel 33852 wordt beoogd. Het Nederlandse nationaliteitsrecht is al ingewikkeld genoeg. Steeds een nieuw doekje voor het bloeden komt de duidelijkheid niet ten goede. Nu het wetsvoorstel al sinds 2014 aanhangig is kan er nog wel wat vertraging bij. Ik pleit voor duidelijke wetgeving die voldoende kenbaar is voor Nederlanders en Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Dat we daar dan iets langer op zouden moeten wachten: soit.

Hermie de Voer
Advocaat bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring