Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blog
nieuws

Op 8 juni werd na lang uitstel eindelijk het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet behandeld in de Tweede Kamer. Als de wet wordt aangenomen, zal de termijn om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen worden verlengd van vijf naar zeven jaar. Bovendien zal naturalisatie niet langer mogelijk zijn voor gehuwde partners van Nederlanders en oud-Nederlanders die in het buitenland wonen.

Ondanks alle adviezen van onafhankelijke adviescolleges die pleiten voor het behoud van de termijn van vijf jaar blijft de regering staan achter het regeerakkoord om de termijn naar zeven jaar te verlengen.

Op basis van “een gevoelen” van Staatssecretaris Teeven in 2014 was het volgens hem noodzakelijk deze termijn te verlengen tot zeven jaar om nog beter te borgen dat iemand in de Nederlandse samenleving is ingeburgerd. De huidige Staatssecretaris Dijkhoff borduurt op dit gevoelen voort. De adviezen liegen er ondertussen niet om.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) adviseert tegen verlenging van de termijn omdat zij het onwenselijk vindt de groep niet-Nederlanders die niet volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen te vergroten.

De ACVZ (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) vraagt zich af of integratie na vijf jaar werkelijk onvoldoende is. Bovendien is de algemene inburgeringstermijn drie jaar, terwijl voor bijvoorbeeld Unieburgers en kennismigranten geen inburgeringseis geldt. Verlenging van de termijn naar zeven jaar voor deze groepen mensen betekent dan ook uitstel van inburgering, wat hun integratie dus niet bevordert maar juist vertraagt.

De Afdeling advisering van de Raad van State zet vraagtekens bij de kennelijke opvatting van de Staatssecretaris dat niet wordt gemotiveerd waarom een betere borging in de Nederlandse samenleving noodzakelijk moet worden geacht. Daarnaast wijst de Afdeling erop dat verlenging van de termijn voor naturalisatie de inburgering voor bepaalde groepen mensen juist vertraagt. De toelichting bij het wetsvoorstel zou op zijn minst moeten ingaan op de bestaande inburgeringseisen, eventueel bestaande problemen moeten aankaarten en uitleggen waarom de regering denkt dat verlenging van de termijn een mogelijke oplossing vormt voor deze eventuele problemen.

Zoals de laatste jaren veelvuldig gebeurt legt de Staatssecretaris deze adviezen echter gewoon naast zich neer, ontraadt hij alle 32 ingediende amendementen en is de verwachting dat in de Tweede Kamer een meerderheid voor het voorstel zal stemmen op dinsdag 14 juni 2016. Je kunt je afvragen of het beoogde doel, namelijk het bevorderen van integratie, niet juist wordt bemoeilijkt met dit wetsvoorstel.

Hermie de Voer
Advocaat bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring