Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blog
nieuws
Door Hermie de Voer

Als je met dubbele nationaliteit buiten Nederland en buiten de EU woont dien je elke tien jaar op tijd je Nederlandse paspoort te verlengen om verlies van je Nederlandse nationaliteit te voorkomen. In de wet staat het zo:

Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is…

Dit verlies van de Nederlandse nationaliteit na 10 jaar verblijf buiten de EU kan worden voorkomen door op tijd een nieuw Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aan te vragen. Dit staat als volgt in de wet:

De periode van tien jaar wordt gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag van verstrekking begint een nieuwe periode van tien jaar te lopen.

Sinds 9 maart 2014 is een Nederlands paspoort 10 jaar geldig. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het paspoort synchroon loopt met de verliestermijn en dat je erg moet opletten wanneer je precies je paspoort verlengt om verlies van je Nederlanderschap te voorkomen.

Meestal hebben we het er in gewoon taalgebruik over dat je elke 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort moet aanvragen. Vraag je echter de dag voordat je Nederlandse paspoort verstrijkt om verlenging dan wordt je nieuwe Nederlandse paspoort pas ná 10 jaar verstrekt en ben je je Nederlanderschap kwijt. Om die reden adviseer ik altijd om na zo een 9 tot 9,5 jaar een nieuw Nederlands paspoort aan te vragen zodat het nieuwe paspoort binnen de termijn van 10 jaar aan je wordt verstrekt. Het cruciale begrip is hier dan ook verstrekking. Je moet zorgen dat je binnen 10 jaar een nieuw Nederlands paspoort in handen hebt.

Hoe doe je dat in tijden van de wereldwijde corona/covid-19 crisis? Verlenging van je Nederlandse paspoort aanvragen als je in het buitenland woont moet namelijk in persoon bij de Nederlandse vertegenwoordiging en deze zijn in elk geval tot 6 april 2020 gesloten. Het maken van een afspraak om een Nederlands paspoort aan te vragen via het digitale afsprakensysteem lijkt niet mogelijk, ook niet voor een datum na 6 april 2020. Op de website verschijnt bij verschillende Nederlandse vertegenwoordigingen op verschillende continenten de tekst: “Geen tijdstip beschikbaar”. Opvallend is dat de Nederlandse vertegenwoordigingen geen eensluidende informatie op hun websites aanbieden.

Informatief is de Nederlandse vertegenwoordiging in Canberra, Australië, die stelt dat er in ieder geval tot 6 april 2020 geen paspoort of ID kaart kan worden aangevraagd bij een ambassade of consulaat-generaal en dat dit ook niet mogelijk is bij de paspoortbalie op Schiphol. Wel kan dit nog via een grensgemeente in Nederland, staat er. Hoe dit laatste praktisch kan worden uitgevoerd als er geen vluchten zijn is onduidelijk.

Kortom, het heeft er alle schijn van dat als je als Nederlander met dubbele nationaliteit buiten Nederland en de Europese Unie woont en je paspoort binnenkort verloopt, je je Nederlandse paspoort niet tijdig zult kunnen verlengen.

Ik raad eenieder in de huidige situatie van de corona/covid-19 pandemie aan om schriftelijk een aanvraag om verlenging van je Nederlandse paspoort, of ID kaart of om een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap in te dienen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse vertegenwoordiging voordat je Nederlandse paspoort, ID of de verklaring verloopt.

Zorg dat je ook kunt bewijzen dat je dit hebt gedaan. Dien de aanvraag dus aangetekend in of desnoods per fax met een bevestiging dat de fax is aangekomen. Zodat je later kunt aantonen dat je binnen de termijn van tien jaar om verlenging of om een verklaring hebt verzocht en zo hebt getracht het verlies van je Nederlanderschap te stuiten.

Ik kan niet garanderen dat dit voldoende zal zijn om je Nederlandse nationaliteit te behouden. Wat ik wel weet is dat je je Nederlandse nationaliteit zult verliezen als je geen poging doet om je Nederlandse paspoort op tijd te verlengen.

Hermie de Voer

aanmelding nieuwsbrief (in het nederlands)

Ik ben op de hoogte van en akkoord met de privacyverklaring