Deze website maakt gebruik van Cookies

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies voor:

Noodzakelijke functionaliteiten en anonieme statistieken
blauwe kaart
nieuws

De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs-- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie (derdelanders).

De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) en bestaat naast het nationale programma voor kennismigranten.

Voorwaarden

Wanneer een hooggekwalificeerde expat met een niet-EU-nationaliteit een baan vindt bij een Nederlandse werkgever, kan een Blauwe Kaart een geschikte vergunning zijn.

De werkgever hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND.

Mobiliteit

Na 18 maanden werken in een EU-lidstaat mag de houder van een Blauwe Kaart in een andere lidstaat gaan werken, mits aan de voorwaarden in die lidstaat wordt voldaan.

Iedere lidstaat heeft zijn eigen voorwaarden voor het verlenen van een Blauwe Kaart. Zo geldt in iedere lidstaat een ander drempelloon, gebaseerd op tenminste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris.

De expat moet in de lidstaat van volgende bestemming opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen, maar visumplichtige vreemdelingen hoeven niet opnieuw een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) aan te vragen. De lidstaat van volgende bestemming beoordeelt of aan alle voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

Mobiliteit in deze zin is alleen mogelijk van en naar lidstaten die de Blauwe Kaart richtlijn toepassen. Dit is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Geldigheidsduur

De Blauwe Kaart is geldig voor de duur van het contract, met een minimum geldigheidsduur van een jaar en een maximum geldigheidsduur van 4 jaar. De vergunning kan onbeperkt worden verlengd.

De Blauwekaarthouder mag alleen werken voor de werkgever waarbij de vergunning is aangevraagd. 

Echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen krijgen een verblijfsvergunning om bij de Blauwe kaarthouder te wonen met vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

De Blauwe Kaart wordt weinig aangevraagd in Nederland en andere EU-lidstaten. De strenge voorwaarden, waaronder diploma-eisen en een hoge salarisdrempel, zijn voor werkgevers niet aantrekkelijk. In Nederland maken werkgevers meestal gebruik van de kennismigrantenregeling.

Voor meer informatie over de Blauwe Kaart kunt u contact opnemen met Marcel Reurs or Bram van Melle.