over ons
Bram van Melle

Bram van Melle

Advocaat partner

Telefoon:
+31(0)20 752 32 28
LinkedIn: Bram van Melle

Bram is specialist in arbeidsmigratie, nationaliteitsrecht en inburgering.

Hij begeleidt werkgevers bij het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers en adviseert over het naleven van daarmee verband houdende werkgeversverplichtingen. Cliënten zijn overwegend buitenlandse concerns met vestigingen in Nederland, die managers, technische specialisten of trainees overplaatsen.

In het verlengde hiervan adviseert en procedeert Bram in zaken waarin de Inspectie SZW boetes oplegt aan werkgevers wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen of overtreding van andere verplichtingen ten aanzien van het werken met buitenlandse werknemers.

Op het terrein van het nationaliteitsrecht adviseert Bram overwegend cliënten in het buitenland over het bezit of de verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie.

Bram verzorgde cursussen over het Moderne Migratiebeleid en arbeidsmigratie voor OSR juridische opleidingen en CPO en doceert ook voor Sdu

Credentials

Bram heeft ervaring met aanvragen voor:
•    Ondernemers die in Nederland bedrijfsactiviteiten ontwikkelen en daarbij gebruik willen maken van buitenlandse werknemers
•    Zelfstandige creatieven
•    Investeerders
•    zelfstandigen onder het puntensysteem
•    Amerikaanse zelfstandigen onder het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag
•    Japanse zelfstandigen onder het Nederlands-Japans Handelsverdrag

Publicaties

"Nieuwe Europese richtlijn voor tijdelijke migratie van expats" in de online publicatie Verblijfblog - Actueel migratierecht toegelicht, van de sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam

Lidmaatschappen en nevenfuncties

VAR - Vereniging voor bestuursrecht
WRV - Werkgroep Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken
AILA - American Immigration Lawyers Association
IBA - International Bar Association

Bram is redactielid van de A&MR.