nieuws
nieuws
4

Sinds 1 januari 2017 is Bram van Melle partner bij Everaert Advocaten. Hij is in 2012 beëdigd als advocaat en sinds dat jaar aan ons kantoor verbonden.

Bram is gespecialiseerd in arbeidsmigratie, nationaliteitsrecht en inburgering.

Hij begeleidt werkgevers bij het aanvragen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen voor hun buitenlandse werknemers, veelal kennismigranten en concernmedewerkers. Hij adviseert over de sponsorverplichtingen van werkgevers uit de wet Modern Migratiebeleid en hij procedeert over boetes en ingetrokken verblijfsvergunningen van buitenlandse werknemers wanneer werkgevers hun sponsorverplichtingen niet hebben nageleefd. Cliënten zijn overwegend buitenlandse concerns met vestigingen in Nederland, die managers, technische specialisten of trainees overplaatsen.

In het verlengde hiervan adviseert en procedeert Bram wanneer de Inspectie SZW boetes oplegt aan werkgevers wegens illegale tewerkstelling van vreemdelingen of overtreding van andere verplichtingen die gelden voor het werken met buitenlandse werknemers.

Op het terrein van het nationaliteitsrecht adviseert Bram veel cliënten in het buitenland over het bezit of de verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie of optie. Inburgering is een verplichting voor veel buitenlanders die zich permanent in Nederland willen vestigen. Als een van weinig advocaten is Bram goed ingevoerd in deze niche van het Nederlandse bestuursrecht.

Lees ook de biografie van Bram van Melle.

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.