nieuws
nieuws
19

Sinds de wijzigingen in de Wet Inburgering van 2013 is het aantal mensen dat slaagt voor het inburgeringsexamen met de helft gedaald, meldt de Algemene Rekenkamer.

Sommige migranten zijn verplicht binnen 3 jaar na aankomst in Nederland met succes het inburgeringsexamen af te leggen. De eerste groep inburgeraars onder de nieuwe wetgeving had begin 2016 geslaagd moeten zijn.

Echter, slechts 33% van deze groep haalde het examen. Hoewel 17% niet langer inburgeringsplichtig was omdat ze bijvoorbeeld vrijstelling had gekregen, was de helft nog steeds verplicht in te burgeren.

Eigen verantwoordelijkheid
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject, terwijl voorheen de gemeenten een begeleidende rol speelden.

De praktijk wijst uit dat er behoefte is aan meer begeleiding. Er zijn 165 cursusaanbieders en er is slechts beperkte informatievoorziening om inburgeraars te helpen een passend traject te vinden. De kwaliteit van inburgeringscursussen wordt niet getoetst en er wordt geen rekening gehouden met het opleidingsniveau van de inburgeraar.

Bron: Algemene Rekenkamer

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.