nieuws
nieuws
25

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende minimum bruto maandlonen, exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten vanaf 30 jaar: €4.324,-
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.170,-
  • In Nederland afgestudeerden (*): €2.272,-
  • Sleutelpersoneel (**): €4.324,-
  • Blauwe Kaarthouders: €5.066,-

(*) dit minimumloon is van toepassing op vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd en binnen 3 jaar na afstuderen werk vinden als kennismigrant.

(**) dit minimumloon is van toepassing op expats met een werkvergunning voor concernarbeid die niet onder de EU ICT-richtlijn valt.

Let op: de buitenlandse lonen van expats onder de EU ICT-richtlijn worden door de IND en het UWV getoetst aan de Nederlandse looncriteria voor kennismigranten.

Iedereen die in Nederland werkt heeft recht op het wettelijk minimumloon. Lees hier meer over het minimumloon voor verschillende categorieën.

Publicatie in Staatscourant

Wilt u dit artikel in het Russisch lezen, klik hier.

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.