nieuws
nieuws
28

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Dit zijn de hoofdzaken die de richtlijn regelt:

 • Een Europese standaard ICT-vergunning, tot 3 jaar geldig
 • Mobiliteit binnen de EU tijdens de overplaatsing: korter en langer dan 90 dagen
 • Marktconform loon is een voorwaarde
 • Gezinsleden zijn vrij op de arbeidsmarkt

De implementatie van de richtlijn in Nederland heeft gevolgen voor expats, hun gezinnen en hun werkgever in Nederland en in het buitenland. De richtlijn komt met nieuwe voorwaarden, maar ook met nieuwe en betere oplossingen om hoog opgeleid personeel binnen de onderneming in Europa te mobiliseren.

De lidstaten moeten de tekst van hun maatregelen uiterlijk 29 november 2016 hebben gecommuniceerd aan de Europese Commissie in Brussel. Gebeurt dit niet, dan kunnen werkgevers en werknemers direct een beroep doen op die artikelen van de ICT-richtlijn waarin hun rechten zijn vastgelegd.

De Nederlandse maatregelen uit de richtlijn worden in deze dagen gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden

De voornaamste voorwaarden waaraan een aanvraag voor een ICT vergunning moet voldoen zijn:

 • ICT- verklaring waarin het concern bevestigt en aantoont:
  -dat de overplaatsing intern is
  -dat de concernmedewerker de minimale vereiste werkervaring heeft bij het concern (3-12 maanden aaneengesloten voor leidinggevenden en specialisten, 3-6 maanden aaneengesloten voor trainees). Verwachte uitvoering in Nederland: 3 maanden als de laagst mogelijke drempel in beide categorieën.
 • Arbeids- en/of stageovereenkomst waaruit blijkt:
  -dat de concernmedewerker een functie heeft als specialist, leidinggevende of trainee
  -de periode van de overplaatsing
  -de plaats waar de arbeid in Nederland wordt verricht
  -het salaris en alle andere arbeidsvoorwaarden van de ICT-arbeid
 • ICT-salarissen moeten voortaan voldoen aan de Nederlandse standaard in de betreffende sector of bedrijfstak. De Nederlandse uitvoeringsinstanties IND en UWV gebruikten tot nu toe de looncriteria van de kennismigrantenregeling voor concernmedewerkers. Volgens de richtlijn moeten de salarissen van concernmedewerkers ‘marktconform’ zijn, dat wil zeggen niet veel lager of hoger dan gebruikelijk in de Nederlandse sector of bedrijfstak.
 • Bijgewerkt cv, met beroepskwalificaties en ervaring als leidinggevende en specialist
 • Universitaire graad voor trainees
 • Het UWV mag vragen om certificering, vertaling en legalisatie van een academische graad of een diploma. We verwachten dat het huidige beleid blijft bestaan: certificering en legalisatie wordt gevraagd als een titel of diploma niet onmiddellijk als echt en onvervalst kan worden herkend
 • In het geval van een beroep dat voor EU-burgers is gereguleerd: bewijs van toelating tot het beroep, zo nodig vertaald en gelegaliseerd
 • Ziektekostenverzekering met volledige risicodekking in Nederland en andere lidstaten waarheen de concernmedewerker wordt overgeplaatst

Nieuw voor echtgenoot, partner en kinderen
Afhankelijke gezinsleden, waaronder kinderen jonger dan 18, krijgen een verblijfsvergunning bij de overgeplaatste concernmedewerker. Tijdens de overplaatsing zijn de gezinsleden vrij op de arbeidsmarkt. Zij kunnen ook als zelfstandige werken zonder hiervoor eerst een aparte werkvergunning aan te vragen. Tot 29 november hebben echtgenoot, partner en kinderen nog wel een werkvergunning nodig en wordt hun aanvraag beoordeeld op de vraag of er niet werkzoekenden zijn met EU/EER prioriteit.

Updates over de implementatie van de ICT-richtlijn in Nederland verschijnen in de komende weken op onze website.

Voor meer informatie over de implementatie van de ICT-richtlijn kunt u de Engelstalige blogserie (Engelstalig) over dit onderwerp lezen van Ted Badoux. De eerste blog gaat in op de vraag: Mag een expat met een ICT-opdracht arbeid blijven verrichten als hij een Nederlandse verblijfsvergunning voor ICT werk heeft die tot na 29 november geldig is?

Voor meer informatie over overplaatsingen van niet-EU werknemers kunt u contact opnemen met Ted Badoux.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.