nieuws
nieuws
19

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Dit was in 2014 al vastgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Essent. De Nederlandse voorwaarden van deze vrijstelling zijn nu vastgelegd in het Vreemdelingenbesluit en in het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, gepubliceerd in Staatsblad 2016, 348. De voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017.

Bij de werkconstructie zijn 3 partijen betrokken; een werkgever in een andere EU-lidstaat (A) laat tijdelijk een niet-Europese werknemer (B) arbeid verrichten voor een werkgever in Nederland (C). Detachering van werknemers in de Europese Unie is geregeld in de Detacheringsrichtlijn.

Wat is nieuw?
Nederland stelt 4 voorwaarden aan de vrijstelling van een werkvergunning in het geval van grensoverschrijdende dienstverlening. De volgende 3 zijn nieuw:

  • Een gedetacheerde vreemdeling mag niet door een andere vreemdeling worden vervangen als dit de totale duur van de overeengekomen dienstverlening overschrijdt
  • De arbeid in Nederland moet gelijksoortig zijn aan de arbeid die de vreemdeling gewoonlijk heeft verricht in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd
  • De werkgever die de vreemdeling detacheert moet daadwerkelijk substantiële activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Hiervoor controleert en beoordeelt de Inspectie SZW de onderneming in de andere lidstaat op zaken als locatie, betalingsverkeer, omzet en aard van de bedrijfsmatige activiteit

Deze nieuwe voorwaarden worden niet in het arrest Essent genoemd maar sluiten aan bij recente Nederlandse wetten ter uitvoering van de Detacheringsrichtlijn 96/71en de handhavingsrichtlijn 2014/67 van de EU:

Notificatie blijft
De 4e voorwaarde betreft de verplichting om de detachering van een derdelander uit een andere lidstaat te melden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) met vermelding van gegevens waaruit kan blijken dat de gedetacheerde derdelander voldoet aan alle voorschriften inzake verblijf,   arbeid en sociale zekerheid   in de lidstaat waar zijn werkgever is gevestigd.

Een notificatie moet uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden door UWV zijn ontvangen.

Nieuwe boetes voor werkgevers?
De nieuwe voorwaarden hebben niet geleid tot nieuwe boetebepalingen of nieuwe boetenormbedragen.

Voor meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening kunt u contact opnemen met Ted Badoux (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), of Bram van Melle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.