nieuws
nieuws
19

Sinds de wijzigingen in de Wet Inburgering van 2013 is het aantal mensen dat slaagt voor het inburgeringsexamen met de helft gedaald, meldt de Algemene Rekenkamer.

Lees meer >

Per 1 januari 2017 zijn de volgende legesbedragen van toepassing:

Lees meer >

Op 14 december 2016 oordeelde de hoogste rechter in procedures over boetes opgelegd door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) – de Afdeling – dat het boetenormbedrag voor overtredingen van artikel 15 van de Wav te hoog is vastgesteld door de minister van SZW.

Lees meer >

Sinds 1 januari 2017 is Bram van Melle partner bij Everaert Advocaten. Hij is in 2012 beëdigd als advocaat en sinds dat jaar aan ons kantoor verbonden.

Lees meer >

Vorig jaar besliste de Tweede Kamer dat de Nederlandse nationaliteit pas zal kunnen worden verkregen na 7 jaar rechtmatig verblijf in Nederland. De huidige situatie kent een termijn van 5 jaar. Ook is naturalisatie vanuit het buitenland niet langer mogelijk. Hiernaast is nog een aantal wijzigingen voorgesteld.

Lees meer >

aanmelden nieuwsbrief

dhr.    mw.