werkgevers
nieuws

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk in Nederland laten werken zonder hiervoor eerst een werkvergunning aan te vragen. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd. 

Bij grensoverschrijdende dienstverlening zijn 3 partijen betrokken; een werkgever in een andere EU-lidstaat (1) laat tijdelijk een niet-Europese werknemer (2) arbeid verrichten voor een werkgever in Nederland (3). 

Deze vorm van dienstverlening wordt ook wel detachering genoemd. Detachering binnen de EU is geregeld in de Detacheringsrichtlijn

Werknemers moeten legaal wonen en werken in het land waar hun buitenlandse werkgever is gevestigd. De werkgever die werknemers uitleent moet hier bedrijfsmatig actief zijn. Deze regels moeten voorkomen dat een postbusbedrijf werknemers kan detacheren.

Voorwaarden

De werkzaamheden die in  Nederland worden verricht  moeten uiterlijk 2 dagen voor aanvang aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) worden gemeld. Dit heet de notificatieplicht. Voor de notificatie kan een formulier van het UWV worden gebruikt. 

De volgende zaken moeten worden aangetoond:

  • Verblijf van de vreemdeling in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd
  • Arbeid in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd
  • Sociale verzekering in het land waar de buitenlandse werkgever is gevestigd. De dienstverlening mag niet langer duren dan het verzekeringsbewijs geldig is  

Nieuwe regelgeving

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe voorwaarden: Staatsblad 2016, 348.

  • Een gedetacheerde vreemdeling mag niet door een andere vreemdeling worden vervangen als dit de totale duur van de overeengekomen dienstverlening overschrijdt
  • De arbeid in Nederland moet gelijksoortig zijn aan de arbeid die de vreemdeling heeft verricht in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd
  • De werkgever die de vreemdeling detacheert moet substantiële activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd. De Inspectie SZW controleert en beoordeelt de  onderneming in de andere lidstaat  op zaken als locatie, betalingsverkeer, omzet en aard van de bedrijfsmatige activiteit

Zie ook ons nieuwsartikel over de nieuwe voorwaarden.

Achtergrond

De vrijstelling van een werkvergunning voor grensoverschrijdende dienstverlening is vastgesteld door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Essent, 2014. Deze zaak is behandeld door Ted Badoux van Everaert Advocaten. 

De uitspraak van het Hof haalde de landelijke pers:

Financieel Dagblad, 12-09-2014

De Volkskrant, 12-09-2014

Trouw, 12-09-2014

Hoe Nederland de vrijstelling toepast, is nu vastgelegd in het Vreemdelingenbesluit en in het Besluit Uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. 

Voor meer informatie over grensoverschrijdende dienstverlening kunt u contact opnemen met Ted Badoux (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Bram van Melle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Minimumlonen voor arbeidsmigranten in 2017

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Lees meer >

Nederlandse regels voor intra-corporate transfers naar EU gepubliceerd

Vanaf 29 november 2016 wordt de intra-corporate transfer (ook wel concernoverplaatsing of intra-company transfer genoemd) (ICT) van sleutelpersoneel naar Nederland geregeld door Nederlandse wetgeving gebaseerd op de ICT-regeling van de EU.

Lees meer >

De Europese intra-corporate transfer (ICT) vergunning

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Lees meer >

Nieuwe voorwaarden detacheren in de EU

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Lees meer >

Geen leges tewerkstellingsvergunning

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal geen leges gaan heffen voor de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning.

Lees meer >