werkgevers
nieuws

De EU Blauwe Kaart is een gecombineerde verblijfs-- en werkvergunning voor hooggekwalificeerde expats die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie (derdelanders).

De vergunning komt voort uit een EU Richtlijn (Richtlijn 2009/50/EG) en bestaat naast het nationale programma voor kennismigranten.

De voorwaarden
Wanneer een hooggekwalificeerde expat met een niet-EU-nationaliteit een baan vindt bij een Nederlandse werkgever, kan een Blauwe Kaart een geschikte vergunning zijn.

De werkgever hoeft niet te zijn erkend als referent door de IND.

Dit zijn de 3 belangrijkste voorwaarden:

  • De werknemer verdient minimaal de loondrempel van de Blauwe Kaart per maand, exclusief 8% vakantiegeld. De minimum loonbedragen worden ieder jaar op 1 januari herzien. 
  • Het arbeidscontract duurt 12 maanden of langer.
  • De werknemer heeft minimaal een 3-jarige bacheloropleiding afgerond in het hoger onderwijs (hbo). Een buitenlands diploma moet worden gewaardeerd door het EP-Nuffic.

Mobiliteit
Na 18 maanden werken in een EU-lidstaat mag de houder van een Blauwe Kaart in een andere lidstaat gaan werken, mits aan de voorwaarden in die lidstaat wordt voldaan.

Iedere lidstaat heeft zijn eigen voorwaarden voor het verlenen van een Blauwe Kaart. Zo geldt in iedere lidstaat een ander drempelloon, gebaseerd op tenminste anderhalf maal het gemiddelde bruto jaarsalaris.

De expat moet in de lidstaat van volgende bestemming opnieuw een verblijfsvergunning aanvragen, maar visumplichtige vreemdelingen hoeven niet opnieuw een voorlopige verblijfsvergunning (mvv) aan te vragen. De lidstaat van volgende bestemming beoordeelt of aan alle voorwaarden voor de Blauwe Kaart wordt voldaan.

Mobiliteit in deze zin is alleen mogelijk van en naar lidstaten die de Blauwe Kaart richtlijn toepassen. Dit is niet het geval in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.

Gezinsleden
Echtgenoten, geregistreerd partners en minderjarige kinderen krijgen een verblijfsvergunning om bij de Blauwe kaarthouder te wonen met vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Blauwe Kaart of kennismigrantenregeling?
Zowel de Blauwe Kaart als de kennismigrantenregeling faciliteren arbeidsmigratie van hoogopgeleide expats. Er zijn een paar essentiële verschillen:

  • De salarisdrempel voor een Blauwe Kaart is substantieel hoger dan die van de kennismigrantenvergunning. Hier vindt u een actueel overzicht van bedragen.
  • Voor een Blauwe Kaart gelden diploma-eisen, voor een kennismigrantenvergunning niet.
  • Om een kennismigrantenvergunning aan te vragen moet de werkgever erkend zijn als referent bij de IND; dit is niet het geval bij een aanvraag voor een Blauwe Kaart.
  • Een Blauwe Kaarthouder kan makkelijker aan het werk in een andere lidstaat.
  • Blauwe kaarthouders kunnen na verloop van 18 maanden langer buiten de EU afwezig zijn, zonder hun opgebouwde recht op terugkeer naar en vestiging in Nederland te verliezen.

Versoepeling in zicht
De Blauwe Kaart wordt weinig aangevraagd in Nederland en andere EU-lidstaten. De zware voorwaarden, waaronder diploma-eisen en een hoge salarisdrempel, zijn voor werkgevers niet aantrekkelijk. In Nederland maken werkgevers meestal gebruik van de kennismigrantenregeling.
Op 7 juni 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe Blauwe Kaart met gunstigere voorwaarden, die de Blauwe Kaart populair moet maken. De Nederlandse kennismigrantenregeling en soortgelijke regelingen in andere lidstaten zouden dan moeten worden afgeschaft.

Lees hierover meer in het nieuwsartikel: Een nieuwe Blauwe Kaart voor Europa: einde van de Nederlandse kennismigrantenregeling in zicht? 

Voor meer informatie over de Europese Blauwe Kaart kunt u contact opnemen met Ted Badoux (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Marcel Reurs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) or Bram van Melle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Minimumlonen voor arbeidsmigranten in 2017

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Lees meer >

Nederlandse regels voor intra-corporate transfers naar EU gepubliceerd

Vanaf 29 november 2016 wordt de intra-corporate transfer (ook wel concernoverplaatsing of intra-company transfer genoemd) (ICT) van sleutelpersoneel naar Nederland geregeld door Nederlandse wetgeving gebaseerd op de ICT-regeling van de EU.

Lees meer >

De Europese intra-corporate transfer (ICT) vergunning

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Lees meer >

Nieuwe voorwaarden detacheren in de EU

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Lees meer >

Geen leges tewerkstellingsvergunning

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal geen leges gaan heffen voor de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning.

Lees meer >