werkgevers
nieuws

Een werkgever in Nederland heeft voor een buitenlandse werknemer een tewerkstellingsvergunning nodig, die moet zijn aangevraagd en verkregen voordat met werken wordt begonnen. Om voor een tewerkstellingsvergunning in aanmerking te komen, moet een werkgever aan allerlei eisen voldoen. De advocaten van ons kantoor adviseren u graag over de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Uiteraard kunnen zij ook helpen bij het indienen van een aanvraag.

Indien een werkgever een buitenlandse werknemer illegaal, dat wil zeggen terwijl een tewerkstellingsvergunning nodig was, heeft laten werken, legt de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) forse boetes op. Hierbij is niet van belang of een dienstverband was aangegaan. De boete kan oplopen van een waarschuwing tot  €12.000, afhankelijk van de categorie waaronder de werkgever  valt. De Inspectie is verplicht om de hoogte van de boete aan te passen als deze niet evenredig is.

Wanneer de Inspectie SZW een boete dreigt op te leggen, kunnen wij u bijstaan tijdens het onderzoek en de verhoren en nemen uw correspondentie met de Inspectie over. Is er eenmaal een boete opgelegd, dan dienen wij een bezwaarschrift in en nemen in overleg met u juridische vervolgstappen bij de rechtbank en de Raad van State. Everaert Advocaten treedt regelmatig met succes op in boetezaken van cliënten.

Hieronder enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de Raad van State en verschillende rechtbanken, alsook besluiten van de Inspectie SZW, waarbij door het optreden van onze advocaten opgelegde boetes zijn vernietigd. Deze uitspraken hebben in een aantal gevallen grote gevolgen gehad voor andere zaken, waarin ook geen boete (meer) mag worden opgelegd:

Zie ook de volgende nieuwsberichten hierover:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van Melle (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Eline van Deijck (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Boetes inspectie SZW: standaard boetebedrag te hoog volgens hoogste rechter

Op 14 december 2016 oordeelde de hoogste rechter in procedures over boetes opgelegd door de Inspectie SZW op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) – de Afdeling – dat het boetenormbedrag voor overtredingen van artikel 15 van de Wav te hoog is vastgesteld door de minister van SZW.

Lees meer >

Vrije dienstverrichting EU: rechtbank vernietigt WAV boetes

De rechtbank heeft deze week verschillende boetes vernietigd. Het gaat om boetes opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), die bepaalt of een buitenlandse werknemer in Nederland mag werken.

Lees meer >

Inspectie SZW maakt resultaten inspecties openbaar

Sinds 1 januari 2016 is de Inspectie verplicht de resultaten van op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door dienstverlenend intermediairs (Waadi) uitgevoerde inspecties bekend te maken.

Lees meer >

Uitspraak Raad van State: nieuwe Unieburgers slechter af dan Japanners

Lees meer >

Raad van State: huidig boetebeleid overtredingen Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk

Lees meer >

Spontaan advies van Raad van State over bestuurlijke boete

Lees meer >

Boete voor werkzaamheden Roemenen zonder werkvergunning vernietigd

Lees meer >

Hof van Justitie verduidelijkt ‘onzuivere dienstverrichting’

Lees meer >

Geen Wav-boete vanwege rechtstreeks EU-verblijfsrecht werknemer

Lees meer >