informatie voor...
nieuws

Everaert Advocaten verleent sinds jaar en dag diensten op maat aan het bedrijfsleven in binnen en buitenland. Vestiging, ontwikkeling of uitbreiding van ondernemingsactiviteit, arbeidsmigratie naar Nederland en in Europa, zijn voor onze advocaten een beproefd werkterrein. Multinationals vinden bij Everaert Advocaten een speciale praktijkafdeling, de Everaert Business Unit.

De Nederlandse economie wordt in al zijn sectoren ondersteund door arbeidsmigratie. Werkgevers zoeken steeds vaker in het buitenland naar personeel met specifieke kennis en ervaring. De Wet arbeid vreemdelingen werpt voor buitenlands personeel een forse drempel op door werkgevers te verplichten steeds een werkvergunning aan te vragen. De vergunningplicht geldt niet alleen voor buitenlandse werknemers in loondienst, maar bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten, freelancers, trainees, stagiairs en vrijwilligers. Overtreding van de vergunningplicht leidt tot hoge boetes.
 
Het adviseren over en verzorgen van werkvergunningen is bij uitstek het werkterrein van onze advocaten. Het behandelen van boetezaken is een specialisme waarin Everaert Advocaten een bijzonder goede reputatie heeft.
 
U wilt buitenlandse werknemers in dienst nemen?
Nederlandse bedrijven maken regelmatig gebruik van werknemers met specifieke kennis of uniek talent. Wanneer het niet lukt om werknemers in Nederland te vinden die aan specifieke eisen voldoen, komt het voor dat ondernemers werknemers vanuit het buitenland naar Nederland willen halen. Everaert Advocaten begeleidt deze ondernemers op actieve wijze zodat de arbeidsmigratie tijdig en in overeenstemming met de wet en het beleid verloopt.

U wilt uw werknemers uit het buitenland (tijdelijk) laten overkomen?
Multinationals uit diverse sectoren vinden de weg naar ons kantoor en maken gebruik van de migratiediensten van Everaert Advocaten. Onze dienstverlening loopt uiteen van het aanvragen van vergunningen en het verlenen van administratieve ondersteuning tot het opzetten van een complete migratieafdeling, het verrichten van audits met het oog op overheidscontrole en het geven van interne migratierecht trainingen aan personeelsafdelingen.

U wilt een bedrijf vestigen?
Met veel enthousiasme zetten wij onze ervaring in bij het adviseren van buitenlandse ondernemers die een geheel nieuwe organisatie of een nieuwe afdeling van een bestaande organisatie in Nederland willen opzetten. We denken met onze cliënten mee over de juiste migratiestrategie zodat de onderneming in Nederland zich optimaal kan ontwikkelen. Desgewenst nemen we administratieve beslommeringen uit handen. Op deze manier kan een ondernemer zich richten op dat wat hij wil doen: ondernemen. Startende ondernemers profiteren op dezelfde manier van onze ervaring en van onze dienstverlening als onze gevestigde zakelijke cliënten.
 

Minimumlonen voor arbeidsmigranten in 2017

De nieuwe minimumloonbedragen voor kennismigranten, Blauwe Kaarthouders, sleutelpersoneel bij concernoverplaatsingen en pas-afgestudeerden in Nederland zijn gepubliceerd.

Lees meer >

Nederlandse regels voor intra-corporate transfers naar EU gepubliceerd

Vanaf 29 november 2016 wordt de intra-corporate transfer (ook wel concernoverplaatsing of intra-company transfer genoemd) (ICT) van sleutelpersoneel naar Nederland geregeld door Nederlandse wetgeving gebaseerd op de ICT-regeling van de EU.

Lees meer >

De Europese intra-corporate transfer (ICT) vergunning

Met ingang van 29 november 2016 voert Nederland de richtlijn uit van de Europese Unie voor de toelating en het verblijf van niet-Europese vreemdelingen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Nederland is 1 van de 26 lidstaten van de Unie die Richtlijn 2014/66/EU hebben goedgekeurd. De richtlijn schrijft voor welke voorwaarden de lidstaten mogen stellen aan het verblijf van niet-Europese vreemdelingen in het kader van een concernoverplaatsing, ook wel intra-corporate transfer of ICT.

Lees meer >

Nieuwe voorwaarden detacheren in de EU

Werkgevers in de EU kunnen hun niet-Europese werknemers tijdelijk werk laten verrichten in Nederland zonder hiervoor een werkvergunning aan te vragen. Dit is mogelijk in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening.

Lees meer >

Geen leges tewerkstellingsvergunning

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal geen leges gaan heffen voor de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning.

Lees meer >