of voor...

Ziekenhuizen kunnen een versnelde aanvraagprocedure in gang zetten voor buitenlandse wetenschappelijk onderzoekers en artsen in opleiding tot specialist. Als voorwaarde geldt dat het ziekenhuis zich voor deze regeling heeft aangemeld. Het ziekenhuis hoeft dan geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor de buitenlandse onderzoeker of arts in opleiding. Bovendien wordt de aanvraag voor een verblijfsvergunning binnen twee weken afgehandeld.