informatie voor...

Sommige immigranten kunnen een beroep doen op specifieke regels. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers van internationale organisaties en ambassades. Zij hebben een geprivilegieerde verblijfsrechtelijke positie en kunnen gebruik maken van speciale wet- en regelgeving. Ook voor medewerkers van universiteiten, ziekenhuizen en voor au pairs en religieuzen gelden aparte regelingen.